Elżbieta Kaczmarek

Certyfikowany Coach ICC i praktyka od 2004 roku
Facylitator ICA:UK

Wsparcie zawodowe – kiedy i po co?

Prowadzę sesje indywidualne dla osób, które w pracy zawodowej zamierzają:

 • wprowadzić zmiany w aktualnym profilu zawodowym,
 • poszerzyć zainteresowania zgodne z dotychczasowym profilem,
 • znaleźć sens (w) swojej pracy.

Oraz dla osób zarządzających w zakresie:

 • rozwoju umiejętności menedżerskich w praktyce,
 • adaptacji wiedzy teoretycznej w konkretnych sytuacjach,
 • rozwoju zawodowego menedżera.

Moje specjalizacje

Obszar pierwszy –  reorientacje zawodowe:

 • przygotowanie do zmian zawodowych,
 • identyfikacja kompetencji i preferencji zawodowych,
 • skuteczne wsparcie w pozyskaniu nowego zatrudnienia.


Drugi obszar – coaching zawodowy dla osób zarządzających:

 • rozwój/ wzmacnianie kompetencji menedżerskich i społecznych,
 • budowanie kariery ekologicznej,
 • tworzenie wizerunku zgodnego z własnymi przekonaniami.

Wprowadzanie zmian w sprawach zawodowych

Moja pomoc dotyczy pracy zawodowej:
– rozwiązywania problemów w obecnej pracy,
– wprowadzania zmian w obecnej pracy,
– reorientacji zawodowej.

http://www.ekaczmarek.com/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_compass.svg

Kiedy potrzebujesz coachingu?

 • Gdy chcesz zmienić dotychczasowe nawyki i zachowania.
 • Gdy przygotowujesz się do zmiany zawodowej.
http://www.ekaczmarek.com/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/music_recordplayer.svg

Co dzieje się podczas coachingu?

 • Porządkujesz swoje życie zawodowe i osobiste zgodnie z własnymi przekonaniami.
 • Uczysz się wykorzystywać własną wiedzę i swoje doświadczenia.
 • Rozwijasz i wzmacniasz swoje umiejętności.
http://www.ekaczmarek.com/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/ecommerce_diamond.svg

Jak pracujemy nad zmianami zawodowymi?

 • Formułujesz zagadnienia, nad których zmianą zamierzasz pracować.
 • Odwołujemy się do Twoich doświadczeń, przemyśleń i obserwacji.
 • Odkrywamy Twoje zdolności i możliwości ich wykorzystania.
http://www.ekaczmarek.com/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/software_layers2.svg

Układasz na nowo.
W szafie też to robisz.

 • NAJWAŻNIEJSZE
 • BARDZO WAŻNE
 • WAŻNE
 • oddaj
 • olej

Jak pracuję podczas spotkań:
Definiuję wspólnie z tobą twoje preferencje zawodowe.
Analizuję zakresy twojej wiedzy i doświadczenia.
Kompletuję Twoje portfolio kompetencyjne.
Wspieram Twój start na rynku pracy.

PS. Raczej nie licz na to, że zrobię to za ciebie lub bez twojego udziału. Jestem od wspierania, nie od wyręczania.

Relacje w biznesie – wpływ na biznes.

Biznes dla ludzi, nie ludzie dla biznesu.

Ten rodzaj wsparcia adresuję:

Dla twoich specjalistów:
– aby przychodzili do pracy z chęcią,
– mieli poczucie sensu swojej pracy,
– współpracowali z tobą i między sobą.

Dla ciebie, jako przełożonego:
– abyś przyciągał do zespołu najlepszych,
– żeby chcieli z tobą pracować,
– i chcieli do ciebie wracać.