Elżbieta Kaczmarek

Certyfikowany Coach ICC
Coaching menedżerski, doradztwo persolnalne,
indywidualny rozwoj osobisty i zawodowy

Coaching dla menedżerów

Prowadzę sesje indywidualne dla osób zarządzających w zakresie:

 • Rozwoju umiejętności menedżerskich w praktyce zarządzania zespołami,
 • Adaptacji wiedzy teoretycznej w praktyce zarządzania,
 • Rozwoju osobistego menedżera.

Praca nad wzmocnieniem i rozwojem wewnętrznym.

Coaching – sesje indywidualne i dla kadry zarządzającej

Specjalizuję się w coachingu dla:

Kobiet na stanowiskach menedżerskich w zakresie:

 • Rozwoju kompetencji menedżerskich,
 • Wzmacniania pozycji zawodowej,
 • Budowania wizerunku zgodnego z własnymi przekonaniami.

Menedżerów Projektów IT w zakresie:

 • Wzmocnienia kompetencji kierownika projektu,
 • Rozwoju miękkich umiejętności,
 • Rozwoju osobistego.

Coaching – proces szkolenia

Coaching, który jest interaktywnym procesem szkolenia pomaga pojedyńczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania, osiągnięcia celu.

http://www.ekaczmarek.com/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_compass.svg

Kiedy potrzebujesz coachingu?

 • Gdy chcesz zmienić dotychczasowe nawyki i zachowania.
 • Gdy planujesz wzmocnić swoją pozycję zawodową.
 • Gdy przygotowujesz się do zmiany zawodowej.
http://www.ekaczmarek.com/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/music_recordplayer.svg

Co dzieje się podczas coachingu?

 • Porządkujesz swoje życie zawodowe i osobiste zgodnie z własnymi przekonaniami.
 • Uczysz się wykorzystywać własną wiedzę i swoje doświadczenia.
 • Rozwijasz i wzmacniasz swoje umiejętności.
http://www.ekaczmarek.com/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/ecommerce_diamond.svg

Jak pracujesz z coachem?

 • Ty formułujesz zagadnienia, nad którymi chcesz pracować, zmienić, ulepszyć.
 • Ja zadaję odpowiednie pytania.
 • Ty znajdujesz odpowiedzi w swoich doświadczeniach i przemyśleniach.
 • Wspólnie odkrywamy Twoje talenty i możliwości.
http://www.ekaczmarek.com/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/software_layers2.svg

Co osiągasz

 • Poczucie wewnętrznej stabilności i spójności myślenia, wysławiania się i działania.
 • Mocne podstawy do wdrożenia zmian w życiu zawodowym i osobistym.
 • Samodzielność w odpowiedzialnym wprowadzaniu zmian.
 • Nawyk pracy nad sobą i swoim rozwojem.

Słucham, wspieram, motywuję i zwiększam potencjał zespołu.

Elżbieta Kaczmarek

Elżbieta Kaczmarek

Certyfikowany Coach ICC

Certyfikat ICC i praktyka coacha od 2004 roku.

Doświadczenie zawodowe w zarządzaniu i wsparciu w projektach IT.
Zainteresowanie procesem rozwoju zawodowego w IT i nie tylko.
Odpowiednie wykształcenie (Cybernetyka WAT).
Doświadczenie życiowe i zdrowy rozsądek.
Umiejętność słuchania.  Poczucie humoru.

Jako coach, pracuję z klientami, menedżerami, organizacjami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery i relacjami interpersonalnymi, które mają na celu przyspieszenie tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania, osiągnięcia celu.