Elżbieta Kaczmarek

Certyfikowany Coach ICC
Facylitator ICA:UK – praca z grupami.

Coaching zawodowy – dla kogo?

Prowadzę sesje indywidualne dla osób, które w pracy zawodowej zamierzają:

 • wprowadzić zmiany w aktualnym profilu zawodowym,
 • poszerzyć zainteresowania zgodne z dotychczasowym profilem,
 • znaleźć sens (w) swojej pracy.

Oraz dla osób zarządzających w zakresie:

 • rozwoju umiejętności menedżerskich w praktyce,
 • adaptacji wiedzy teoretycznej w konkretnych sytuacjach,
 • rozwoju zawodowego menedżera.

Moje specjalizacje

Obszar pierwszy –  reorientacje zawodowe:

 • przygotowanie do zmian zawodowych,
 • identyfikacja kompetencji i preferencji zawodowych,
 • skuteczne wsparcie w pozyskaniu nowego zatrudnienia.


Drugi obszar – coaching zawodowy dla osób zarządzających:

 • rozwój/ wzmacnianie kompetencji menedżerskich i społecznych,
 • budowanie kariery ekologicznej,
 • tworzenie wizerunku zgodnego z własnymi przekonaniami.

Coaching – proces rozwoju

Coaching jest interaktywnym procesem rozwoju w konkretnych obszarach wybranych przez klienta.
Moja pomoc dotyczy pracy zawodowej:
– rozwiązywania problemów w obecnej pracy,
– wprowadzania zmian w obecnej pracy,
– reorientacji zawodowej.

http://www.ekaczmarek.com/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_compass.svg

Kiedy potrzebujesz coachingu?

 • Gdy chcesz zmienić dotychczasowe nawyki i zachowania.
 • Gdy planujesz wzmocnić swoją pozycję zawodową.
 • Gdy przygotowujesz się do zmiany zawodowej.
http://www.ekaczmarek.com/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/music_recordplayer.svg

Co dzieje się podczas coachingu?

 • Porządkujesz swoje życie zawodowe i osobiste zgodnie z własnymi przekonaniami.
 • Uczysz się wykorzystywać własną wiedzę i swoje doświadczenia.
 • Rozwijasz i wzmacniasz swoje umiejętności.
http://www.ekaczmarek.com/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/ecommerce_diamond.svg

Jak pracujesz z coachem?

 • Formułujesz zagadnienia, nad których zmianą zamierzasz pracować.
 • Wspólnie szukamy wskazówek w Twoich doświadczeniach
  i przemyśleniach.
 • Pomagam odkrywać Twoje talenty i możliwości.
http://www.ekaczmarek.com/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/software_layers2.svg

Co osiągasz

 • Poczucie wewnętrznej stabilności i spójności myślenia, wysławiania się i działania.
 • Samodzielność w odpowiedzialnym wprowadzaniu zmian.
 • Nawyk pracy nad sobą i swoim rozwojem.

Wspólnie odkrywamy Twoje preferencje zawodowe.
Znajdujemy silne strony i budujemy Twój osobisty profil zawodowy.
Analizujemy zakresy Twojej wiedzy i doświadczenia.
Kompletujemy Twoje portfolio kompetencyjne.
Wspieram Twój start na rynku pracy.

Elżbieta Kaczmarek

Elżbieta Kaczmarek

Certyfikowany Coach ICC

Certyfikat ICC i praktyka coacha od 2004 roku.

Doświadczenie zawodowe w zarządzaniu i wsparciu w projektach IT.
Zainteresowanie procesem rozwoju zawodowego w IT i nie tylko.
Odpowiednie wykształcenie (Cybernetyka WAT).
Doświadczenie życiowe i zdrowy rozsądek.
Umiejętność słuchania.  Poczucie humoru.

Pracuję z klientami, menedżerami, organizacjami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem zawodowym i relacjami w biznesie.

Moim celem jest wspierać ludzi w biznesie tak, aby biznes służył wszystkim osobom zaangażowanym w przedsięwzięcie.
Ten rodzaj wsparcia adresuję:

Dla Twoich specjalistów:
– aby przychodzili do pracy z chęcią,
– mieli poczucie sensu swojej pracy,
– współpracowali z Tobą i między sobą.

Dla Ciebie, jako przełożonego:
– abyś przyciągał najlepszych,
– mógł im powierzać odpowiedzialne zadania,
– a gdy trzeba się rozstać, żeby chcieli do Ciebie wrócić.